Phiếu quà tặng

Phiếu quà tặng này sẽ được gửi qua email tới người nhận sau khi đơn hàng của bạn đã được thanh toán.

Tôi hiểu rằng phiếu quà tặng này không được hoàn lại.