Chương trình Liên kết

Tài khoản liên kết của Công ty TNHH GPCN Viethas là miễn phí, cho phép các thành viên tăng thu nhập bằng cách đặt liên kết đến trên trang web Công ty TNHH GPCN Viethas hoặc các sản phẩm cụ thể trên trang. Bất kỳ doanh số bán hàng nào được thực hiện khi khách hàng đã nhấp vào các liên kết đó thì các bạn sẽ hưởng được hoa hồng từ cửa hàng. Mức hoa hồng tiêu chuẩn hiện tại là 5%.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi hoặc xem Các điều khoản về chính sách đại lí liên kết của chúng tôi.

Đại lí mới

Tôi hiện chưa phải là đại lí.

Nhấp vào nút Tiếp tục dưới đây để tạo một tài khoản liên kết mới.

Tiếp tục

Đăng nhập

Tôi là một đại lí cũ.

Quên mật khẩu